Psychologische test als basis voor een goed teamgesprek

Eén van de moeilijkste dingen in communicatie is het geven van feedback aan elkaar. Veel mensen vinden het al ongemakkelijk om te vertellen wat ze goed vinden van iemand anders. Helemaal moeilijk is het om kritiek te geven over waar je last van hebt of wat je niet zo...

Het overleg in een boos team verbeteren

Soms maak ik tijdens een teamoverleg kennis met een boos team. Je merkt dat er spanningen zijn tussen teamleden. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en veel door elkaar gepraat. Men laat elkaar niet uitpraten. Iedereen is vooral bezig met zijn eigen belangen en gunt...

Van een passief naar een actief team

Af en toe vraagt een manager mij hoe het teamoverleg verbeterd kan worden, omdat er niet veel uitkomt. Dan neem ik een paar keer deel om te zien hoe het overleg is georganiseerd en verloopt. Wat ik dan zie is dat er in het teamoverleg steeds slechts een paar mensen...

Wat heb je aan een heisessie?

In veel bedrijven doet het MT van tijd tot tijd een “heisessie” met elkaar; een paar dagen in een hotel om samen aan de slag te gaan met de bedrijfsvisie, strategie of een pittig organisatievraagstuk, waarvoor een passende aanpak moet worden bedacht. Er wordt bewust...

Hoe om te gaan met perfectionisme als manager?

Als coach kom ik geregeld mensen tegen die perfectionistisch zijn. Perfectionisme kan behoorlijk lastig zijn. Zeker als je manager bent. Een perfectionist legt de lat voor zichzelf erg hoog, heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, maar is vaak ook erg onzeker:...

Waarnemen als basis voor creatief denken

Iedereen kan in meer of mindere mate creatief leren denken. Als je dat leert, heb je veel meer mogelijkheden om een lastig vraagstuk of probleem op te lossen. De basis voor creatief denken is waarnemen. Waarnemen doe je als je voor alles om je heen openstaat, met al...