Teamcoaching

Bij teamcoaching coach ik het hele team en soms daarbij ook nog mensen individueel. Deelnemers kunnen vrijuit met elkaar praten zonder dat iemand zich verantwoordelijk hoeft te voelen voor het proces, want ik neem de procesbegeleiding voor mijn rekening. Ik breng structuur in de bijeenkomst aan en zorg ervoor dat de deelnemers op een prettige manier met elkaar overleggen en samenwerken.

Terwijl we werkinhoudelijke zaken bespreken, wordt er ook aandacht besteed aan belangrijke competenties zoals effectief vergaderen, samenwerken, probleemanalyse, problemen oplossen, feedback geven en actief luisteren. Waar nodig geef ik tekst en uitleg  over competenties en laat het team er mee oefenen.

Bij teamcoaching zie ik graag dat de manager ook deelneemt, zodat waar nodig het team direct gefaciliteerd kan worden met managementinformatie, beschikbaar stellen van tijd,  budget en menskracht om vraagstukken en problemen op te kunnen lossen. De manager ervaart zelf ook meteen hoe hij kan helpen bij teamontwikkeling, zodat in de tijd tussen de teamsessies het teamproces doorgaat.

Er kunnen verschillende redenen voor teamcoaching zijn, zoals:

E

Het team ervaart veel werkinhoudelijke problemen, is de regie kwijt, mist onderlinge afstemming en er zijn vaak spanningen en conflicten

E

Er moet vorm gegeven worden aan een nieuwe visie of koers

E

Het team heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de organisatie die om een andere, nieuwe wijze van samenwerking vragen

E

Het team moet leren zelf problemen op te lossen

E

De teamprestaties zijn niet naar verwachting en het aanwezige potentieel wordt onvoldoende benut

E

Er is een nieuwe teamsamenstelling waarbij (opnieuw) gewerkt moet worden aan teamvorming, samenwerking en (verwachtings)patronen.

Teamcoaching geeft het team inzicht in het eigen functioneren en leidt tot betere samenwerking en communicatie, óók met de leidinggevende. Er ontstaat meer openheid en vertrouwen in elkaar. Het team neemt verantwoordelijkheid en regie voor werkinhoud en processen en leert met elkaar problemen op te lossen. De teamresultaten verbeteren en er ontstaat energie. Vaak wordt het effect ook gezien door anderen buiten het team, zoals door klanten. Het effect is ook meetbaar in medewerkers- en klanttevredenheidsonderzoeken, besteedde tijd en gebruikte middelen.

Procesbegeleiding

Als procesbegeleider/facilitator begeleid ik bijeenkomsten met een specifiek thema, bijvoorbeeld MT vergaderingen, strategiebesprekingen, visiebijeenkomsten of overleggen over onderwerpen zoals “Hoe voeren we integraal samenwerken in?“ of “Wat is onze klantgerichtheidsfilosofie?”. Hierdoor verlopen deze bijeenkomsten prettig en efficiënt, met een heldere structuur, actieve deelname van alle betrokkenen en wordt het gewenste resultaat bereikt binnen de beschikbare tijd.

Pauline heeft het management team van Hoffmann op een zeer prettige wijze begeleid tijdens een MT tweedaagse. Ze had zich goed voorbereid, zowel in de door het MT gewenste opzet en onderwerpen, als in de locatie waar de tweedaagse plaatsvond. Hierdoor was het mogelijk om diepgaande discussies te voeren en de strategie van Hoffmann aan te scherpen. Pauline wist hier steeds de juiste vragen te stellen. Daarnaast hielp ze ons inzicht te krijgen in onze individuele kwaliteiten en valkuilen en hoe deze beter te benutten in de samenwerking. Wij kijken terug op een buitengewoon plezierige, nuttige en effectieve tweedaagse

Martijn van de Beek

Directeur/General Manager, Hoffmann

Vraag een gratis
kennismakings- en adviesgesprek aan