Trainingen

Ik geef verschillende trainingen om het talent in uw organisatie te ontwikkelen

Maatwerk trainingen

Nieuwe en bestaande trainingen en workshops kan ik op maat voor u maken, passend bij uw wensen, beschikbare tijd en budget.

Training in effectief vergaderen en overleggen

Waar kun je beter leren om goed met elkaar te communiceren en samen te werken, problemen op te lossen en acties te bedenken, dan tijdens een vergadering of overleg? Daarom geef ik on-the-job training in effectief vergaderen en overleggen, tijdens een gewoon werkoverleg of teamvergadering.

Training in creatieve denktechnieken

Creatief kunnen denken wordt een steeds belangrijker competentie. Alleen mensen zijn in staat om creatief te denken. In een tijd van robotisering en automatisering is dit een belangrijk onderscheidend vermogen. In de top 10 van belangrijke 21e eeuwse competenties schuift creatief denken steeds verder op naar de eerste plaats.

 

Mensen die goed creatief kunnen denken, zijn in staat om complexe vraagstukken en problemen vanuit diverse (originele) invalshoeken te benaderen, te analyseren en op te lossen. Zij kunnen een bijdrage leveren aan innovatie, omdat ze in staat zijn out-of-the-box te denken.

Ik geef training in creatieve denktechnieken, zoals mindmappen, diverse brainstormtechnieken, analyseren met het visgraatdiagram (ishikawamodel), visualisingstechnieken, etc.

Vraag een gratis
kennismakings- en adviesgesprek aan