Organisatieontwikkeling – Strategie

Als u geen idee hebt of zich afvraagt hoe u uw organisatie naar de gewenste situatie kunt begeleiden, kan ik u helpen. Ik zorg ervoor dat iedereen er op het juiste moment bij betrokken wordt, zodat er draagvlak ontstaat voor de verandering en de gewenste situatie gerealiseerd wordt.

Niet het maken van een blauwdruk, maar verandering in gedrag is het moeilijkste in organisatieontwikkeling. Naast goede communicatie over de aankomende verandering, kan met een opleidings- en ontwikkelingsplan het gewenste nieuwe gedrag en de benodigde vakinhoudelijke kennis gerealiseerd worden. Ook coaching kan deel uitmaken van het ontwikkelingsproces. Samen met management en (specifieke) medewerkers bereid ik de gewenste verandering zorgvuldig voor en in de uitvoering worden alle partijen betrokken.

Opleidingsadvies en persoonlijke ontwikkelingsplannen

In veel organisaties wordt gewerkt met persoonlijke ontwikkelingsplannen voor individuele managers en medewerkers, zodat zij zich blijven ontwikkelen. Ik kan u helpen bij het maken van een goed format voor persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast kan ik managers adviseren en coachen in het bespreken van persoonlijke ontwikkelingsplannen met hun medewerkers. Ook kan ik adviseren in persoonlijke ontwikkeling van managers en medewerkers en de wijze waarop daaraan gewerkt kan worden.

Een ervaren vrouw die haar eigen mening en visie op zorg helder kan verwoorden en dit ook naar de praktijk weet te vertalen. Haar analytisch en invoelend vermogen draagt bij aan een snelle opdrachtverheldering. Haar uitgebreide kennis over organisatieprocessen en gedrag weet zij te gebruiken bij het uitvoeren van opdrachten in diverse lagen van de organisatie.
Irène van Kessel

Pauline is een getalenteerde, consciëntieuze en ambitieuze opleidingsadviseur met een grote dosis ervaring.
Sandra Buitenhuis

Vraag een gratis
kennismakings- en adviesgesprek aan