Iedereen kan in meer of mindere mate creatief leren denken. Als je dat leert, heb je veel meer mogelijkheden om een lastig vraagstuk of probleem op te lossen. De basis voor creatief denken is waarnemen. Waarnemen doe je als je voor alles om je heen openstaat, met al je zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Veel nemen we onbewust waar, maar je kunt jezelf trainen in bewuster waarnemen.

Creatief denken kun je ook activeren met creatieve denktechnieken, die het associëren stimuleren. Bij associatief denken maak je onwillekeurige verbindingen tussen woorden en beelden, je verbindt onbewust de ene gedachte met de andere.  Een voorbeeld uit het dagelijks leven is cryptogrammen oplossen. Een cryptogram is een associatieve puzzel. Een ander voorbeeld is brainstormen. Door de snelheid van het brainstormen heb je niet veel tijd om heel bewust na te denken. Daarmee doorbreek je vaste patronen; je roept wat je te binnen schiet.

Sta open voor je omgeving

Er is een grenzeloze en onbeschaamde nieuwsgierigheid nodig om goed te kunnen waarnemen; sta open voor je omgeving. En is ook een zekere mate van onbevangenheid voor nodig, zodat je onbevooroordeeld, onderzoekend en met plezier kunt waarnemen, zonder meteen een label ergens aan te hangen of een oordeel te vellen, waardoor er blinde vlekken ontstaan.

Zo ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen

Alle indrukken die je met waarnemen opdoet, vormen de voedingsbodem voor creatief denken. Je plant deze waarnemingen als kleine zaadjes ergens in je brein en laat ze vervolgens los. Ergens in je achterhoofd blijven ze opgeslagen tot je ze nodig hebt, als een enorme bibliotheek waaruit je kunt putten. Je creëert als het ware je eigen Googlebrein. Op het moment dat zich een vraagstuk voordoet, laat je de zaadjes ontkiemen. Je beschikt dan niet over één, maar over duizend wegen die naar Rome leiden. Je kunt kiezen uit een heel scala aan mogelijkheden. Je hoeft ze daarna alleen maar te trechteren, door keuzes te maken en opties samen te voegen. Dan wordt er een nieuw idee, een nieuwe visie, een oplossing, een concept of innovatie geboren.

Maak nieuwe combinaties uit bestaande mogelijkheden

Iets nieuws creëren is bijna onmogelijk, alles is al een keer uitgevonden in die paar duizend jaar van ons bestaan. Iets nieuws anno nu is altijd een combinatie van wat er al was; een nieuwe, andere samenstelling van de zaadjes in je hoofd. Creatieve en innovatieve ideeën komen voort uit heel veel informatie, bijeen vergaard door waar te nemen. Je maakt een nieuwe combinatie van datgene wat er al is en haalt je inspiratie uit datgene wat je hebt waargenomen en opgeslagen.

Kun je beter leren waarnemen?

Hoe goed neem jij waar? Gebruik je al je zintuigen bij het waarnemen? Ben je je bewust van wat je waarneemt? Inspireren die waarnemingen je en weet je ook waarom? En gebruik je ze ook om problemen en vraagstukken op te lossen?

Creatief denkende mensen doen dat voortdurend. Minder creatieve mensen doen dit wat minder vaak en hebben soms nog niet ontdekt dat ze dit kunnen. Maar als je er gebruik van leert maken, heb je opeens een wereld aan mogelijkheden om bijvoorbeeld een werkgerelateerd probleem aan te pakken en op te lossen. Ik stimuleer je graag om je creatieve denkvermogen te ontwikkelen want “Creativity is intelligence having fun!” – Albert Einstein

 

Vraag een gratis
kennismakings- en adviesgesprek aan